ÜYELİK – BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

a)hooptik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Doğubank İşhanı No:10 Kat:6 İç Kapı:649 34112 Sirkeci/Fatih/İstanbuladresinde mukimHOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti(Bundan böyle Hooptik olarak anılacaktır).

b)hooptik.com internet sitesine bayi başvurusu ile üye olan internet kullanıcısı (“Üye”, “Bayi” veya “Kullanıcı”)

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin işletmiş olduğu www.hooptik.com platformu üzerimden bayinin tekrar perakende satışa sunmak amacıyla toptan satın almak istediği markalar, ürünler ve hizmetlerle ilgili karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirler.

3.Tarafların Adresleri

 3.1.HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin kayıtlı şirket merkezi Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Doğubank İşhanı No:10 Kat:6 İç Kapı:649 34112 Sirkeci/Fatih/İstanbul‘dur.

3.2.Bayi’nin adresi Başvuru Formu ile beyan etmiş olduğu yasal adresidir. Bayi Başvuru Formunda beyan etmiş olduğu adresin doğru olmasından ve güncel olmasından bizzat sorumludur. 

4.Tanımlar

4.1. Başvuru Formu: Şirketin www.hooptik.com üzerinden piyasaya arz ettiği belirli markaları, belirli ürünleri ve belirli hizmetleri perakende satışa sunmak amacıyla toptan satın olmak isteyen Bayi Adayı gerçek ve tüzel kişinin ve/veya bunların yetkili temsilcisi olan kullanıcların kişisel, firma, iletişim, ÜTS bilgilerini dijital ortamda girebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik dijital formu ifade eder.

4.2. Bayi Adayı: www.hooptik.com’ da yer alan Başvuru Formu ile ekindeki işbu Sözleşmeyi onaylayarak Bayi olmak için başvuruda bulunmuş gerçek ve tüzel kişi ve/veya bunların yetkili temsilcisi olan kullanıcıları ifade eder.

4.3. Bayi: HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin www.hooptik.com üzerinden piyasaya arz ettiği markaları, belirli ürünleri ve belirli hizmetleri perakende satışa sunmak amacıyla toptan olarak satın almak, sunduğu her türlü hizmetlerden yararlanmak için Bayilik Sözleşmesi HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş gerçek ve tüzel kişiyi ve/veya bunların yetkili temsilcisi olan kullanıcıları ifade eder.

4.4. Markalar, Ürünler ve Hizmetleri: HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin www.hooptik.com üzerinden T.C. mevzuatı dahilinde piyasaya arz ettiği markalar, ürünler ve faydalandırılan her türlü hizmetleri ifade eder.

4.5. Mesafeli Toptan Satış Sözleşmesi: Markalar, ürünler ve hizmetleri perakende satışa sunmak amacıyla toptan satın almak isteyen Bayi ile HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında elektronik iletişim araçlarıyla kurulacak satış işleminin koşullarını ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeyi ifade eder.

4.6. Üyelik Bilgileri: Belirli markaları ve belirli ürünleri toptan satın almak, sunulan belirli hizmetlerden faydalanmak isteyen Bayi’ninHOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’ye sunduğu gerçek veya tüzel kişi olarak kendi sorumluluğunu tanımladığı, iletişim, firma, kişisel ve finansal bilgilerini belirttiği varsa şubelerini gösterdiği bilgileri ifade eder.

4.7. Son Kullanıcı: Bayi’de perakende satışa sunulan markalar, ürünler ve hizmetleri 6502 sayılı TüketininKorunmasu Hakkında Kanun kapsamında yer alan Tüketici tanımıyla ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket ederek alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5.Bayilik

5.1. Bayilik bedelsizdir. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bayilik için kesinlikle bayilik talep etmeyecektir.

5.2. Bayi olmak isteyen kullanıcının www.hooptik.com ‘da bulunan Başvuru Formunu doğru ve güncel bilgilerle doldurarak ekindeki işbu Sözleşmeyi onaylamasının ardından HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylanması gerekir.

5.3. Başvuru Formu’nun doldurulması ve Bayilik sözleşmesinin tek taraflı onaylanması www.hooptik.com ‘a Bayi/Üye olunduğu anlamına gelmez. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. doğru olmayan veya aldatıcı bilgilerle doldurulmuş Bayi Adayı’nın başvurusunu gerekçe göstermeden reddetme hakkına sahiptir.

5.4. Bayi Adayı’nın Başvuru Formu’nu doldurarak yapmış olduğu başvurunun HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından olumsuz değerlendirilmesi hainde Sözleşme Bayi adayı tarafından tek taraflı onaylanmış olsa bile başvuru sahibi Bayi Adayı statüsünde kalır.

5.5.HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylama işleminin olumlu sonuçlanması ve Bayi Adayına bildirilmesi ile Bayilik statüsü başlar, Bayi ve HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. işbu Sözleşmede ve www.hooptik.com ‘un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşur.

5.6. Başvuru Formunu doldururken HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ye doğru ve güncel bilgi sağlamayan Bayi bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

5.7.www.hooptik.com sözleşme konusu sistem üzerinden siparişleri verebilmesi ve işlem yürütebilmesi için Bayi’ye istediği bir e-posta adresi ve şifre tanımlayacaktır. Kullanıcı adı niteliğinde olan bu e-posta Bayi’ye özel olup aynı e-posta adresi ikinci bir Bayi tarafından kullanılamaz.

5.8. Şifre sadece sistemi kullanan Bayi tarafından bilinir. Bayi şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması Bayi’nin sorumluluğundadır.

5.9. Bayi şifresinin kaybolması halinde, Şifremi Unuttum seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-posta adresine, unutmuş olduğu şifresinin www.hooptik.com tarafından e-posta yoluyla iletilmesini sağlar.

5.10.Bayi’nin üyelere yönelik içerik, ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Bayi Girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Bayi’ninfaydalanacaği bilgi ve hizmetler giriş yaptıktan sonra gösterilir. 

6.Bayi Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Bayi , www.hooptik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Bu gibi hallerde HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini kesin olarak kabul eder.

6.2. Bayi,HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hooptik ‘a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6.3. Bayi www.hooptik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran bayiyi bağlayacaktır.

6.4. Bayi, www.hooptik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

6.5. www.hooptik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ila hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Bayi, www.hooptik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

6.7. Bayi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

6.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.9. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.10. www.hooptik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

6.11.HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nintarafındanwww.hooptik.cominternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

6.12. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.bayinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’ninve www.hooptik.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

6.13. www.hooptik.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.hooptik.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.14. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.hooptik.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

6.15. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’ninüyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

6.16. Taraflar, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.17. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

6.18. Bayi, www.hooptik.com. ‘dan yararlandığı esnada, Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu gibi hallerde HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini kesin olarak kabul eder.

6.19. Bayi, www.hooptik.com tarafından sunulan tüm içeriklerin ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘ ye ait olduğunu, bu içeriklerin ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dahilen fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılmayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulmayacağını, pazarlanmayacağını kesin olarak kabul eder.

6.20. Bayi verilerinin, www.hooptik.com ‘un ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, www.hooptik.com ‘dan güvenli olarak çıkmaması vb. durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı www.hooptik.com ‘un sorumlu tutmayacağını kesin olarak kabul eder.

6.21.Bayi’ninwww.hooptik.com ‘u izin almadan ticari ya da reklam amaçlı kullanması, marka, ürün ve hizmetleri HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.vizyonuna ve misyonuna aykırı olarak satışa sunması, güvenilir ve dürüst olma kurallarına aykırı hareket etmesi, marka ve ürünlerin itibarını sarsacak davranışlarda bulunması, hakkında tekrar eden olumsuz son kullanıcı bildirimleri durumlarında HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin Bayiliği tek taraflı olarak askıya alma veya son verme hakkına sahip olduğunu kesin kabul eder.

6.22. Bayi, kullanıcı adı niteliğindeki e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu www.hooptik.com ‘da yer alan her türlü hukuki içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kesin olarak kabul eder.

6.23. Bayi, duyuru mecrası olarak www.hooptik.com ‘da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

6.24. Bayi Son Kullanıcının talep etmesi halinde www.hooptik.comdahil diğer Bayi’ler tarafından satılmış ürünlerimize de (satan Bayi tarafından kullanıcının kullanım amacına göre uygulanmış numaralı veya numarasız camlar hariç) kendi satmış gibi garanti, servis, bakım ve yedek parça hizmeti vereceğini kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

6.25. Bayi Sözleşme konusu markaları, ürünleri ve hizmetleri diğer Bayiler ve 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamındaki Tüketiciler dışında hiçbir yetkilendirilmemiş gerçek veya tüzel kişiye tekrar satışa sunması amacıyla satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.26.Bayi, www.hooptik.com ‘da işbu sözleşmede belirtilen şekilde şifresini kullanarak siparişini vermekle sipariş konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Mesafeli Toptan Ürün Satış Sözleşmesi bilgilendirmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, siparişten kaynaklanan tüm yükümlülükleri işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

6.27. Bayi yapılan tüm alışverişlerin ticari veya mesleki amaçlarla gerçekleştirildiğini, alışverişin tekrar perakende satış amaçlı olduğunu kabul eder.

7.Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

7.1.HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. belirli Bayi’lere www.hooptik.com ‘dan ilan ettiği belirli markaların, belirli ürünlerini ve belirli hizmetlerin satılmasını sağlar, belirli ürünlerle ilgili her türlü satış ve pazarlama desteğini verir, www.hooptik.com ‘daki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar.

7.2.HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.www.hooptik.com üzerinden veya doğrudan işbu Sözleşme konusu belirli markaları, belirli ürünleri ve belirli hizmetleri üyelik/bayilik başvurusu ile seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı kabul ve taahhüt eder.

7.3. Satışı ve dağıtımı yapılan ürünlerin T.C. Kanun ve Yönetmeliklerine uygunluğu, birlikte verilen tüm belge ve evrakların veya internet sitesinde yayımlanan bilgilerin doğruluğu www.hooptik.com ‘un sorumluluğundadır.

7.4. Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması www.hooptik.com ‘un temel prensip ve sorumluluklarındandır.

7.5.Bayi’nin talep etmesi halinde, kendilerince sunulan üyelik bilgileri doğrultusunda kendilerine uygun olan belgelendirme çalışması ve içeriği hakkında telefon ya da e-posta ile ön bilgilendirme yapılacaktır.

7.6. Gizlilik ilkeleri gereği, Bayi’ye ait tüm bilgiler korunacak, ancak Bayi’nin bilgisi ve talebi halinde paylaşılacaktır.

7.7.www.hooptik.com herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü taktirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. www.hooptik.com sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Bayilerine ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu olmayacaktır. www.hooptik.com elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımında elde edilen sonuçlar ın her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt eder.

7.8. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. dilediği zaman bu sözleşmeyi yenileyebilir yada sona erdirebilir. Bu sözleşme, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler www.hooptik.com’ da en az 10 gün öncesinden duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görürse e-posta ile Bayilere duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri www.hooptik.com ‘da yayınlanmasının yanı sıra e-posta ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

7.9.www.hooptik.com ‘daki satışlar, HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin kendi stokları ile sınırlıdır. HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.,www.hooptik.com da stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapamayabilir, sipariş iptal edilerek, sipariş tutarını bayi hesabına iade edebilir.

7.10.www.hooptik.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımında elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt eder.

7.11.www.hooptik.com ‘da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

7.12.www.hooptik.com , üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.hooptik.com ‘un sorumlu olmadığını kabul eder.

7.13.www.hooptik.com , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. www.hooptik.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

7.14.www.hooptik.com ilave servis açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.15. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan veriler HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8.Devir Yasağı

Taraflar, işbu sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul eder. Bununla beraber Bayi işbu sözleşme’den doğan haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.hooptik.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.hooptik.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

10. www.hooptik.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (www.hooptik.com ) ‘nin defter kayıtlarıyla, mikrofilmi mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu meaddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen www.hooptik.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkında peşinen feragat ettiğini kesin kabul eder.

11.Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ithaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu vs.) uygulanacaktır.

12.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

13.Yürürlük 

13.1. Bayi adayı, Başvuru Formu ekinde yer alan bu işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak onayladığı gerekçesiyle işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği ileri süremeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13.2. İşbu sözleşme ancak Bayi adaylığının HOCAOĞLU OPTİK İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da olumlu değerlendirilerek Bayilik olarak kabul edilmesi halinde taraflar süresiz olarak yürürlüğe girer.

Şirketimiz kaliteden ve prensiplerinden asla ödün vermeyen yapısı ile daima müşteri ve tüketici odaklı memnuniyeti ön planda tutmayı kendisine amaç edinmiştir.